https://bthukuku.org/wp-content/uploads/2022/08/pexels-canva-studio-3194519-scaled.jpg

1950’lerde bilgisayarların keşfi, 1960’lardan itibaren ulusal ve küresel iletişim ağlarının kurulmaya başlanması, 1989’da internetin icadı ile devam eden süreç sonunda, 1990’lardan itibaren anlık mesajlaşmalar, e-posta, VoIP, video görüşmeler, tartışma forumları, bloglar, sosyal ağlar, online alışveriş siteleri hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.

Toplumun olduğu her yerde toplumsal ilişkileri düzenlemek için var olan hukuk kuralları, toplumun bu yeni devrimine ayak uydurmuş ve böylece yeni hukukî ilişkiler, sözleşmeler, yeni bir ticaret şekli, yeni suç şekilleri ve daha birçok yenilik hukuk sistemine dahil olarak bilişim hukukunu oluşturmuştur.

Ülkemiz bilişim ve bilişim hukuku alanındaki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyor olsa da, gerek bilişim teknolojileri gerekse bilişim hukuku alanındaki yenilikler konusunda zaman zaman gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır.

Derneğimiz, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerek bilişim teknolojileri alanında, gerekse bilişim hukuku alanında yapılan akademik çalışmaları bir araya toplayarak bilişim hukukunun tüm alt dalları ile birlikte ülkemizde doğru ve hızlı şekilde gelişmesi için kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütüdür.

DERNEĞİMİZİN AMACI

Dernek, bilişim ve teknoloji hukukunun ülkemizde doğru ve etkin şekilde gelişmesine katkıda bulunmak, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanmasına yardımcı olmak, bilişim ve teknoloji hukuku alanında çalışacak akademik ve meslekî donanıma sahip hukukçular yetiştirmek, bilişim ve bilişim hukuku konusunda toplumsal gelişim ve farkındalık oluşturmak, bilgisayar ve internet aracılığıyla işlenen suçlara karşı toplumdaki zayıflıklar ve çocukların korunmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, faaliyetlerini yerine getirirken millî ve manevî değerlere bağlı, kişilerin temel hak ve hürriyetleri ile kişilik haklarının korunmasını önceler, hakkaniyet, adalet ve erdem ilkelerini göz önünde tutacak şekilde faaliyetlerde bulunur.

https://bthukuku.org/wp-content/uploads/2023/09/hands-typing-2654109_1920.jpg
Yeşilköy Mh. Atatürk Cd: No:10 IDTM A1 Blok Kat:12 Ofis:390
+90 533 380 70 10

Sosyal Medya Hesaplarımız:

ÜYELİK

Üyelik sayfasındaki şartları okuyup üyelik formunu indirerek ıslak imzalı şekilde bize göndermelisiniz.

Copyright © Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği 2021